Ultims 11 registres de temperatura i humitat dels racks de digitalització a València

Ultimes 11 temperatures i humitats registrades.
Orde Data Temperatura Rack 1 (ºC) Temperatura Rack 2 (ºC) Temperatura Rack 3 (ºC) Temperatura Sala de Racks (ºC) Humitat relativa (%)
1 2017-01-19 02:59:49 21 17 16 15 34
2 2017-01-19 02:52:59 21 17 16 15 34
3 2017-01-19 02:50:35 21 17 16 15 34
4 2017-01-19 02:43:34 21 17 16 15 34
5 2017-01-19 02:41:21 21 17 16 15 34
6 2017-01-19 02:33:12 21 18 16 16 34
7 2017-01-19 02:32:07 21 18 16 16 34
8 2017-01-19 02:22:53 21 18 16 16 34
9 2017-01-19 02:13:39 21 18 17 16 34
10 2017-01-19 02:05:22 21 18 16 16 34
11 2017-01-19 02:04:25 21 18 16 16 34

Vore totes les dades guardades