Ultims 11 registres de temperatura i humitat dels racks de digitalització a València

Ultimes 11 temperatures i humitats registrades.
Orde Data Temperatura Rack 1 (ºC) Temperatura Rack 2 (ºC) Temperatura Rack 3 (ºC) Temperatura Sala de Racks (ºC) Humitat relativa (%)
1 2017-02-18 23:52:59 22 19 17 16 66
2 2017-02-18 23:50:50 22 19 17 16 66
3 2017-02-18 23:41:36 21 19 17 16 67
4 2017-02-18 23:34:18 21 19 17 16 67
5 2017-02-18 23:32:22 21 19 17 16 67
6 2017-02-18 23:24:06 22 19 17 16 66
7 2017-02-18 23:23:08 22 19 17 16 66
8 2017-02-18 23:15:25 21 19 17 16 66
9 2017-02-18 23:13:54 21 19 17 16 66
10 2017-02-18 23:06:51 22 19 17 16 67
11 2017-02-18 23:04:40 22 19 17 16 67

Vore totes les dades guardades