Ultims 11 registres de temperatura i humitat dels racks de digitalització a València

Ultimes 11 temperatures i humitats registrades.
Orde Data Temperatura Rack 1 (ºC) Temperatura Rack 2 (ºC) Temperatura Rack 3 (ºC) Temperatura Sala de Racks (ºC) Humitat relativa (%)
1 2017-06-11 09:29:17 23 21 19 18 75
2 2017-06-11 09:16:05 23 22 20 18 74
3 2017-06-11 08:19:19 24 22 20 19 72
4 2017-06-11 07:27:10 24 22 20 19 74
5 2017-06-11 06:27:00 24 22 20 19 72
6 2017-06-11 05:45:03 24 22 20 19 73
7 2017-06-11 05:36:44 24 22 20 19 73
8 2017-06-11 05:24:54 23 21 20 18 75
9 2017-06-11 04:14:15 24 22 20 18 74
10 2017-06-11 04:07:28 23 21 19 18 74
11 2017-06-11 02:54:01 23 21 19 18 74

Vore totes les dades guardades