Ultims 11 registres de temperatura i humitat dels racks de digitalització a València

Ultimes 11 temperatures i humitats registrades.
Orde Data Temperatura Rack 1 (ºC) Temperatura Rack 2 (ºC) Temperatura Rack 3 (ºC) Temperatura Sala de Racks (ºC) Humitat relativa (%)
1 2016-09-15 23:52:42 23 18 18 17 63
2 2016-09-15 23:50:46 23 18 18 17 63
3 2016-09-15 23:43:14 23 19 18 16 63
4 2016-09-15 23:41:32 23 19 18 16 63
5 2016-09-15 23:34:24 23 19 18 17 61
6 2016-09-15 23:32:18 23 19 18 17 61
7 2016-09-15 23:24:20 23 19 18 17 62
8 2016-09-15 23:23:04 23 19 18 17 62
9 2016-09-15 23:15:13 23 19 18 17 63
10 2016-09-15 23:13:50 23 19 18 17 63
11 2016-09-15 23:04:36 23 19 18 17 61

Vore totes les dades guardades